Magyar Trendi Klub

A Magyar Trendi Klub (mtklub.hu) cikkeinek archívuma.

Kövesd a frissítéseket!

Friss topikok

Szakáts Gábor, méltatlanul mellőzött feltalálónk

2008.01.03. 12:28 mtklub.hu

 

auto_kicsi.jpgA sztori ismét Makóról indul in medias res. Történt ugyanis, hogy 2007. októberében, vagy talán már korábban is jött az ötlet, hogy emléktáblát emelnekSzakáts Gábornak, a 20. század elején élt egyik legnagyobb feltalálónknak. A bökkenő csak az volt, hogy az első világháború után háborús bűnössé nyilvánították, és ilyen „rangban” már nehézkes engedélyeztetni egy táblát vagy egy szobrot róla.
Vajon mi lehetett az a hatalmas bűn, ami miatt ő volt az egyedüli háborús bűnösünk a világháborúból? Feltalált! Sok szabadalma mellet feltalálta a lángszórót, amit a Németek elég hatékonyan használtak, ezért meg kell ostorozni a feltalálót is. Így felkerült a francia állam által készített háborús bűnösök listájára, annak ellenére, hogy a lángszóró elvét már 1900-ban kidolgozta Richard Fiedler, igaz a megvalósításig nem jutott el.
Most elhatárolódnék attól a vitától, hogy ilyen módon (csak, hogy magyaroknál maradjunk) Szilárd Leót és akár Teller Edét is elítélhették volna, mert időközben jött egy fontos momentum.

Mégse bűnös?

Sokat beszélgettünk erről a témáról, és talán fel is merült bennünk a tény, hogy soha nem került börtönbe! Ezek szerint logikus volna, hogy bujdosott, de ez se igaz, így feltételezhetjük: mégse vették ennyire komolyan az ügyét. S mint azóta kiderült, semmi jele, hogy elítélték volna, sőt még bíróság elé se állították, így csak egy listán maradt a neve, még jó pár nem elítélt társával egyetemben. Ezek után csak annyit mondhatok: „Hajrá Makó!”, semmi nem áll Szakáts panteonba kerülésének útjába.

gozgep_kicsi.jpg
Szakáts Gábor Kormányfőtanácsos Méltóságos Úr. 
(Makó, 1892. március 17. – Budapest, 1937. július 22.)

Már kis korában megmutatkozott építő, tervező hajlama. Kilenc éves korában faszénnel működtetett gőzgépet épített. Nyilván nem teljesen saját kútfőből, de gondoljunk bele, képesek volnánk-e felnőtt fejjel, a mai technológiai fejlettséggel hasonlót létrehozni? Ha igen, akkor kilenc évesen?
Beállítottsága később se változott így a gimnázium után egyszerre tanult a budapesti József Nádor Műegyetemen és a Szegedi Felsőipari Iskola gépészet szakán. Az első világháborúban figyelt fel rá a magyar, majd a német Hadügyminisztérium, ez utóbbi át is „kérte” Gábort, és ottani fejlesztő tevékenységei miatt „vált belőle háborús bűnös 70-80 évre”, mígnem a fentebb említett módon rehabilitálták anélkül, hogy valaki elítélte volna.
A háború után a Krupp műveknél tevékenykedett, ahol külön részleg foglalkozott találmányaival.
szakats_kicsi.jpgAmikor tehette, hazatért makói házába 8 személyes 120 lóerős Diesel motorú automobiljával, amit jó részben maga alkotott. A műszerfalba 16 mérőórát épített be, a szélvédője golyóálló volt, és a fényszórói messziről vakítva jelezték, hogy megérkezett.
Németországban színházat vásárolt, és primadonnává nevezte ki az akkori aktuálist.
1924-ben kapta meg Horthy Miklós kormányzótól a kormányfőtanácsosi, méltóságos címet egy újfajta motoreke kifejlesztéséért.
Nem tisztelt se Istent, se embert, no meg kormányzót se, be is nyújtott egy tanulmányt, mely szerint termelési válság és munkanélküliség várható Magyarországon. Valószínű „kedves modora” és kompromisszumra képtelen személyisége miatt kellett távoznia a Krupp művektől. Pár évig Angliában élt, majd a budapesti Erzsébet Királyné Szállóban lakott, közben makói házában laboratóriumot rendezett be. Bohém élete miatt kezdet elszegényedni. Személyautóját lefoglalták, bár nem hagyta magát, és leszerelte a benzinadagolót, így kénytelenek voltak lóval behúzni autóját a városházára. Élete utolsó éveiben enyhe üldözési mánia lett úrrá rajta, iratait magánál hordta, attól félt, hogy meg akarják ölni. Kémkedtek utána, egy alkalommal még makói házát is felforgatták. 1937. július 22. halt meg szegénységben.

Találmányok

Nehéz tevékenységét pontosan elhelyezni a tudománytörténet kronológiájában. Saját bevallása szerint több száz békés, és vagy 40 hadi találmánya volt, de Neumannhoz hasonlóan eddig senkinek sem sikerült összegezni munkásságát.
1915-ben mutatta be a K 76 néven ismert újfajta gépfegyvermodelljét. Később aratott sikert a levehető ágyú-irányzékával, és a Szakáts-féle 18-as hegyi ágyúval, előbbi óvta a célzóberendezést, utóbbit szétszerelhetősége miatt kedvelték. Leghírhedtebb fegyverét 1916-ban vetették be első ízben Verdun mellett, ahol inkább félelmet keltett, mint pusztított volna. Hatékony fegyvernek bizonyult, aki szembetalálja vele magát, tuti vegetáriánus lesz, de veszélyes volt a használójára nézve is. A világháború vége felé találta fel a Schmelzgeschoss-t, avagy magyarul „olvasztólövedéket”, mely tulajdonképpen egy páncéltörő lövedék volt. A Maroson vízi erőmű fölállítását tervezte és indítványozta. A város vezetése elutasította tervét. Trianon után a határ közelsége sem kedvezett a megvalósításnak.
Egyik legjelentősebb makói találmánya a légmellkészülék tökéletesítése, mely a tüdőgümőkór elleni akkori leghatásosabb módszer volt. Nagy újítása a tüdőtöltő készülék tűjének vizsgálata és tökéletesítése volt, mellyel elérte, hogy tapasztalatlanabb orvosok keze által is veszélytelenné tette a beavatkozást.
Hogy mi is a tüdőtöltés? Érzékenyebb olvasók ugorjanak pár sort, vagy le egy sörért. A szerkezet segítségével a tüdőt oly módon hozzák nyugalomba, hogy egy tűt szúrnak át a mellkason, így adagolva a levegőt.
Szakáts a ’30-as évek közepén kezdett el a sugárzás hasznosításának lehetőségeivel foglalkozni. Elmélete szerint megfelelő anyagokkal, eszközökkel, éjszaka a kozmikus sugarak segítségével is láthatunk, valamint szintén megfelelő anyagon átnézve füstön vagy akár felhőkön is átláthatunk.

A magyar szabadalmi hivatal az első világháború idejéből tart számon néhányat szabadalmaiból, ezeket sajnos másodkézből tudom leírni, lévén az MSZH oldala nem sok segítséget nyújtott ez ügyben, és felkeresni őket jelenleg nem állt módomban, de közzétenni már tudom, és aki elég elhivatottságot érez a témában és beszél annyira németül mint amennyire én nem, annak javaslom az Európai Szabadalmi Hivatal honlapját.

75 678. sz. Kapaszkodókerék. A bejelentés napja 1919. január 13. A keréken a kapaszkodó tolórudak a keréktengelyhez képest excentrikusan ágyazott forgattócsapokkal, excenterekkel vannak összekötve. Az excentricitás akképpen van megválasztva, hogy esetről esetre az alsó kerékfél kapaszkodói kifelé mozognak, ellenben a felső kerékfél kapaszkodói befelé mozognak.

76 350. sz. Berendezés a teremszögjavítás önműködő beállítására röpülőgépekbe mereven beépített lövegek irányzékán. A bejelentés napja 1918. február 4. A terepszögjavítás földi lövegeknél számítás útján (táblázatosan) megállapítható, a repülőgépekbe mereven beépített ágyúknál a célzás oly módon történik, hogy a repülőgépet olyan repülési helyzetbe hozzuk, amelyen az irányvonal a célra van irányítva. A találmány tárgya: a mereven beépített lövegek irányzéka a lőtávolságnak megfelelően a repülőgép magassági kormányának befolyása alatt áll.

77 075. sz. Cső lőfegyverekhez, különösen lövegekhez. A bejelentés napja 1918. augusztus 12. Elsőbbsége 1916. július 30. Huzamos használatban a addigi csövek belső rétege maradandóan megnyúlt; a külső réteg, amely jóval kisebb igénybevételnek volt kitéve, nem szenvedett változást. A külső és belső réteg között feszültség lépett föl. A találmány tárgyát képező bordás cső ellenálló képessége sugárirányban növelhető, ellenben hosszirányban a kisebb igénybevételnek megfelelően csökkenthető.

77 436. sz. Lőszerszállító készülék forgó adagolószerkezettel ellátott géplőfegyverekhez. 74 479. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1918. július 21. Elsőbbsége 1918. május 28. A berendezés célja, hogy a töltényhevedert az adagolószerkezet és az adagolótengely időszakonként megszakított forgása folytán föllépő lökésektől tehermentesítse, és annak nyugodt behúzását a fegyverbe biztosítsa.

74 479. sz. Lőszerszállító készülék forgó adogatószerkezettel ellátott géplőfegyverekhez. A bejelentés napja 1917. dec. 27. A találmány abban áll, hogy a lőszerszállító tengely számára az adogat tengelyen elrendezett hajtókerék az adagoló tengellyel rugalmasan van összekötve úgy, hogy a lőszerszállító tengely az adogató tengely forgása alatt a rugó megfeszítése mellett visszamarad, és ennek megállásánál a megfeszített rugó ereje folytán tovább forog.

74 480. sz. Töltőkészülék géplőfegyverek adagoló szerkezetéhez. A bejelentés napja 1917. december 27. A találmány abban áll, hogy az adogató kerekek között minden fogköz számára fogóközegek vannak elrendezve, amelyek akképpen vezéreltetnek, hogy a heveder segélyével bevezetett töltényeket sugár irányban kifelé és a fegyvercső tengelyéhez párhuzamosan akképpen mozgatják, hogy azok a hevederből kihúzhatók és a fegyvercső tengelyéhez állandóan párhuzamosan vezetve a fegyvercsőbe tolhatók.

76681. sz. Készülék a bombák lehajítására légi járművekből. A bejelentés napja 1917. december 27. A találmány tárgya a bombák lehajítását érzéktelenebbé, illetve egyáltalán érzéktelenné teszi azon kiszámíthatatlan és a lehajító elemek megállapításánál figyelmen kívül hagyott erőkkel szemben, amelyek a légi jármű ingadozó mozgásai, a légcsavar által okozott légáram, a bombák lecsatoló szalagjainak oldásánál föllépő egyenlőtlen lökések vagy más effélék folytán keletkeznek és a találási biztonságot csökkentik.

Titkos találmányok

Nagy valószínűséggel minden szabadalmi eljárás nélkül is sikerült találmányaiból eladnia, így felbecsülhetetlen agyszüleményeinek mennyisége és fontossága. Sajnos, „bűnei” miatt méltatlanul mellőzve volt éveken át. Tudom, nem volt egy angyal, de melyik ismert feltalálónak nem voltak allűrjei, kattanásai?

Tidzsi, 2008. január 3.

Források:
Délmagyarország napilap
Sulinet 
Európai Szabadalmi Hivatal

Szólj hozzá!

Címkék: technika találmány szakáts gábor

A bejegyzés trackback címe:

https://mtklub.blog.hu/api/trackback/id/tr102189044

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.